FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

1414 Vállalati stratégiatervezési egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vállalat vagy szervezet stratégiatervezéssel kapcsolatos feladatait, szolgáltatásait.

Feladatai:startégiai tervek, irányelvek, programok, rendszerek és eljárások kidolgozása, megvalósítása és figyelése a stratégiai célok megvalósítása érdekében;
a stratégiához szükséges fejlesztési, irányítási és igazgatási feladatok ellátása, a megvalósítás koordinálása;
az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása;
egységének képviselete a szervezet más részlegei és külső szervezetek előtt, részvétel szakmai konferenciákon, szemináriumokon.
Jellemző munkakörök

Stratégiai és fejlesztési igazgató
Stratégiai fejlesztési vezető
Stratégiai vezetési tanácsadó egység/szervezet vezetője
Terv és kontrolling vezető
Tervezési igazgató
Tervezési osztályvezető
Üzleti tanácsadó egység/szervezet vezetője
Üzletviteli tanácsadó egység/szervezet vezetője
Vállalati kapcsolatok vezetője

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)
1411 Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője
1412 Személyzeti vezető, humánpolitikai egység vezetője
1413 Kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató egység vezetője
1415 Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője
1416 Reklám-, PR- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője