FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

1412 Személyzeti vezető, humánpolitikai egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vállalat vagy szervezet humánpolitikai tevékenységét, személyzeti munkáját.

Feladatai:az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás tervezése, szervezése, irányítása, koordinálása és ellenőrzése, az üzleti tervhez illeszkedő emberi-erőforrásfejlesztés (humán stratégia) kidolgozása és megvalósítása;
programok kidolgozása az emberi-erőforrással való gazdálkodásra, a munka megszervezésére, a munkakapcsolatok kezelésére, a bér- és jövedelemgazdálkodásra;
tervek és programok készítése a dolgozók ismereteinek továbbfejlesztésére, képzésére, átképzésére, a meglévő munkaerő megőrzésére;
részvétel kollektív tárgyalásokon, alkukban és szerződéskötésekben;
munka- és egészségvédelmi programok felügyelete;
a gazdasági szervezet érdekeltségi rendszerének és a munkavállalók egyéb ösztönzési formáinak kialakítása;
szervezeti egységének vezetése és annak tevékenységére vonatkozóan az egységes szakmai elvek meghatározása;
az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
képviselet a gazdasági szervezet más részlegei és külső szervezetek előtt (a munkaerő-közvetítő irodákkal, munkaerő-kölcsönző irodákkal, képző és átképző intézményekkel);
költségvetések készítése és kezelése, kiadások ellenőrzése és az erőforrások hatékony felhasználásának a biztosítása;
vezetői információs rendszerek fejlesztésének és megvalósításának felügyelete;
a munkavállalók jogaival, egészségével, biztonságával, egyenlő lehetőségeivel és egyéb ügyeivel kapcsolatos szabványok és törvények betartásának biztosítása.
Jellemző munkakörök

Foglalkoztatási osztályvezető
Humán erőforrás fejlesztési igazgató
Humán erőforrás fejlesztési osztályvezető
Humán erőforrás gazdálkodási igazgató
Humán erőforrás tervezési és gazdálkodási osztályvezető
Humán erőforrás vezérigazgató-helyettes
Humánpolitikai egység vezetője
Humánpolitikai osztály vezetője
Munkaerőpiaci igazgató
Munkaügyi osztály vezetője
Munkaügyi vezető
Oktatás-fejlesztési és koordinációs osztályvezető
Oktatási osztály vezetője
Személyzeti és munkaügyi főosztály vezetője
Személyzeti felügyelő
Személyzeti igazgató
Személyzeti osztályvezető
Személyzeti vezető

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)
1414 Vállalati stratégiatervezési egység vezetője