FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

1335 Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a művelődési és kulturális tevékenységet szervező egység munkáját.

Feladatai:könyvtári anyagok, muzeális értékű tárgyak, levéltári dokumentumok felkutatásának, gyűjtésének vagy beszerzésének, feldolgozásának, rendszerezésének, nyilvántartásának, megőrzésének, használatra, illetve bemutatásra alkalmassá tételének, továbbá bemutatásának tervezése, vezetése és ellenőrzése;
kulturális javak meghatározott anyagának restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása;
dokumentációs és információs tevékenység biztosítása és felügyelete;
a kutató- és ügyfélszolgálat megszervezése és működtetése;
egységének képviselete az intézmény más részlegei és külső szervezetek előtt;
tájékoztatás a rendelkezésre álló eszközökről, nyilvánosság biztosítása az eseményeknek, műsoroknak és tevékenységeknek;
költségvetések készítése és kezelése, kiadások ellenőrzése és az erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása;
a piac és a társadalmi környezet változásainak, a lakosság igényeinek elemzése;
közreműködés a helyi fejlesztési tervek, stratégiák kidolgozásában, kulturális rendszerek közötti kapcsolatok szervezésében;
a marketingstratégia fejlesztése és megvalósítása;
a működést érintő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése;
a belső tájékoztatás, információáramlás biztosítása;
az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

Jellemző munkakörök:Alkotótelepi vezető
Art direktor
Balettigazgató
Diszkó vezető
Film- és videoklub vezető
Filmstúdió-vezető
Fő-zeneigazgató
Galériavezető
Grafikai stúdióvezető
Helyi televíziótársaság vezetője
Igazgató karnagy
Képzőművészeti stúdió vezetője
Kerületi fiókkönyvtár vezetője
Könyvtári osztályvezető
Könyvtárigazgató
Könyvtárvezető
Kulturális kisszövetkezet vezetője
Kultúrintézet igazgató
Kultúrotthon-vezető
Levéltári igazgató
Levéltári intézmény osztályvezetője
Mozi igazgató
Mozi üzemvezető
Múzeumi osztályvezető
Múzeumigazgató
Művelődési ház igazgatója
Művészeti galéria vezetője
Művészeti vezető
Művészotthon-vezető
Olvasószolgálati osztály vezetője
Színházigazgató
Tájékoztatási és bibliográfiai osztály vezetője

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)
1328 Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője
1336 Sport- és rekreációs tevékenységet folytató egység vezetője