FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

1334 Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi az üzleti szolgáltatással (pl. ingatlanforgalmazás, üzletviteli tanácsadás, adatfeldolgozás) foglalkozó egység működését.

Feladatai:ingatlanügyleteknek, ingó vagyon kölcsönzésének tervezése és vezetése;
hardver-szaktanácsadás, szoftverkészítés, -szaktanácsadás és -ellátás, adatfeldolgozás, adatbanki tevékenység, irodagép- és számítógép-javítás és -karbantartás tervezése, szervezése, irányítása és összehangolása;
gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások (pl. jogi, számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, piac- és közvélemény-kutatás, építészeti, mérnöki és egyéb szakmai tevékenység, hirdetési tevékenység) tervezése és vezetése;
a vonatkozó szabályok betartásának biztosítása;
részlegének képviselete, kapcsolattartás szakhatóságokkal és más szervekkel;
az üzletpolitika meghatározása és kialakítása;
a jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása, a tőkéhez jutás és a források hatékony kihasználása, a szervezeti célok elérése, az üzleti terv teljesítése;
a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozása;
az egység ügyeinek intézése, a szervezet képviselete;
a gazdálkodás tervezése és felügyelete;
a piac és a környezet változásainak figyelemmel kísérése, elemzése, és ennek ismeretében a szolgáltatások és az árak tervezése és módosítása;
a következő időszak munkájának megtervezése, a feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a befejezett tevékenységek értékelése;
a személyügyi tevékenység irányítása, munkatársak kiválasztása és alkalmazása, a munkáltatói jogok gyakorlása;
a marketingstratégia fejlesztése és megvalósítása;
a szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás;
az éves beszámoló elkészítése, illetve elkészíttetése;
az egység működéséhez személyi és tárgyi feltételének biztosítása.

Jellemző munkakörök:Befektetési és kereskedelemfejlesztési tanácsadó egység/szervezet vezetője
Befektetési tanácsadó egység/szervezet vezetője
Elektronikusmédia-figyelő egység/szervezet vezetője
Fordító és műszaki szolgáltató egység/szervezet vezetője
Fordítóiroda-vezető
Földmérő egység/szervezet vezetője
Gazdasági tanácsadó egység/szervezet vezetője
Hanglemezkiadó egység/szervezet vezetője
Hirdetésszervező egység/szervezet vezetője
Információkereskedelmi egység/szervezet vezetője
Ingatlanbérbeadó és ingatlanfejlesztő egység/szervezet vezetője
Ingatlanforgalmazási egység/szervezet vezetője
Ingatlanközvetítő és -forgalmazó egység/szervezet vezetője
Ingatlanközvetítő iroda vezetője
Jogi és műszaki szakértő egység/szervezet vezetője
Jogi igazgató
Jogi iroda vezetője
Jogtanácsosi munkaközösség vezetője
Kockázati befektető és tanácsadó egység/szervezet vezetője
Mérnöki tervező és tanácsadó egység/szervezet vezetője
Minőségbiztosítási tanácsadó egység/szervezet vezetője
Munkaerőkölcsönző egység/szervezet vezetője
Munkaközvetítő iroda vezetője
Személy- és vagyonvédelmi egység/szervezet vezetője
Térségfejlesztési tanácsadó egység/szervezet vezetője
Ügyvédi munkaközösség vezetője
Ügyviteli szolgáltatási egység/szervezet vezetője
Ügyvitelszervező egység/szervezet vezetője
Üzleti szolgáltatási egység/szervezet vezetője
Vámügyintéző egység/szervezet vezetője

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)
1323 Pénzintézeti tevékenységet folytató egység vezetője
1333 Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője
1411 Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője
1415 Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője
1416 Reklám-, PR- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője
« Vissza