FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

1328 Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi az oktatási, képzési tevékenységeket, szolgáltatásokat az oktatási tevékenységet folytató egységekben.

Feladatai:oktatási programok meghatározása az oktatási hatóságok és a jogszabályok, előírások által kialakított kereten belül;
tanulók, tanárok, oktatók és a kiszolgáló személyzet tevékenységének szervezése, vezetése, értékelése és ellenőrzése;
az oktatói munka összehangolása, irányítása;
az oktatással kapcsolatos adminisztratív munka irányítása, ellenőrzése;
kapcsolattartás az intézményi fenntartókkal, tantestülettel, a szülői és más közösségi csoportokkal.

Jellemző munkakörök:Autósiskola ügyvezetője
Dékán, dékánhelyettes
Egyetemi tanszékvezető
Gépjárművezető-képző iskola vezetője
Gyakorlóiskola igazgatója
Iskolaigazgató, általános igazgatóhelyettes
Magánóvoda-vezető
Nyelviskola vezetője
Nyelvoktató és szolgáltató egység/szervezet vezetője
Nyelvstúdió vezetője
Oktatási igazgató
Oktatási tevékenységet folytató egység/szervezet vezetője
Szakmai továbbképző egység/szervezet vezetője
Tanműhelyvezető
Tanszékvezető egyetemi docens
Tanszékvezető egyetemi tanár
Távoktató egység/szervezet vezetője
Továbbképző intézet vezetője

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)
1324 Szociális tevékenységet folytató egység vezetője
1325 Gyermekgondozási tevékenységet folytató egység vezetője
1335 Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) – 2020. május 28.
Go to Top