FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

1326 Idősgondozási tevékenységet folytató egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a lakossági és egyéni gondozó szolgáltatások biztosítását azon egyének és családok számára, akiknek életkoruk következtében ilyen szolgáltatásokra van szükségük.

Feladatai:a lakossági és egyéni gondozó szolgáltatások biztosítása, menedzselése;
az orvosi, ápolói, műszaki, irodai, kiszolgáló, karbantartó és egyéb személyzet munkatevékenységeinek vezetése, felügyelete és ellenőrzése;
célok és értékelési vagy működési kritériumok meghatározása az általuk irányított egységek számára;
eljárások, irányelvek és normák kidolgozása, végrehajtása és nyomonkövetése az ápoló, egyéni gondozó, műszaki és adminisztratív munkatársakra vonatkozóan;
időskorúak számára biztosított jóléti programok és gondozó szolgáltatások biztosítása;
az adminisztratív műveletek – úgy, mint az ellátmányra, berendezésekre és szolgáltatásokra vonatkozó költségvetés tervezése, jelentéskészítés és kiadások– irányítása;
a szolgáltatások biztosításának koordinálása érdekében kapcsolattartás más egészségügyi és jóléti szolgáltatókkal, hivatalokkal és finanszírozó testületekkel;
tanácsadás kormányszerveknek az egészségügyi és jóléti szolgáltatások és létesítmények fejlesztését célzó intézkedések tárgyában;
a szervezet képviselete tárgyalások során, valamint kongresszusokon, szemináriumokon, nyilvános meghallgatásokon és fórumokon.

Jellemző munkakörök:Geriátriai gondozási központ vezetője
Idősek klubjának vezetője
Idősek otthonának igazgatója
Igazgató, nyugdíjasotthon

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)
1324 Szociális tevékenységet folytató egység vezetője
1327 Egészségügyi tevékenységet folytató egység vezetője