FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

1325 Gyermekgondozási tevékenységet folytató egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a gyermekek iskola előtti, iskola utáni, szünidős és napközikben történő gondozását biztosító szolgáltatásokat.

Feladatai:olyan programok kidolgozása és megvalósítása, amelyek elősegítik a kisgyermekek fizikai, szociális, érzelmi és intellektuális fejlődését;
a gyermekek iskola előtti, utáni és szünidei gondozásának felügyelete és koordinálása;
a gyermekgondozók tevékenységének koordinálása, ellenőrzése;
létesítmények kezelése és annak biztosítása, hogy minden épület és berendezés megfelelően karbantartott és biztonságos legyen a gyermekek számára;
a gyermekek fejlődésének figyelése, kapcsolattartás a szülőkkel vagy a gyámokkal;
a gyermekgondozási központ nyilvántartásainak és kimutatásainak elkészítése és karbantartása;
a gyermekgondozók munkájának értékelése, fejlődésük biztosítása.

Jellemző munkakörök:Bölcsőde vezetője
Gyermekgondozási központ vezetője

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)
1324 Szociális tevékenységet folytató egység vezetője
1327 Egészségügyi tevékenységet folytató egység vezetője
1328 Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője