FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

1324 Szociális tevékenységet folytató egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a szociális és közösségi szolgáltatási programokat, szociális ellátást nyújt.

Feladatai:a szociális szolgáltatásokra fordított erőforrások tervezése, figyelése és értékelése;
kapcsolattartás más szociális és egészségügyi szolgáltatókkal, állami és egyéb finanszírozó szervezetekkel;
az egység képviselete konferenciákon, szemináriumokon;
az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
az orvosi, ápolói, műszaki, irodai kiszolgáló, karbantartó és egyéb személyzet munkatevékenységének koordinálása, irányítása, felügyelete és értékelése;
a szükséges jóléti programok és gondozó szolgáltatások koordinálása és értékelése;
költségvetések kiszámítása és kezelése, kiadások ellenőrzése és az erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása.

Jellemző munkakörök:Családsegítő és szolgáltató egység/szervezet vezetője
Családsegítő szolgálat vezetője
Értelmi fogyatékosok gondozásával foglalkozó otthon vezetője
Értelmi fogyatékosok napközi otthonának vezetője
Gyermek- és ifjúságvédelmi egység/szervezet vezetője
Igazgató, ifjúsági szociálisotthon
Körzeti vezető, idősek és fogyatékkal élők segítése
Körzeti vezető, otthoni segítségnyújtás
Osztályvezető nővér (szociális otthon)
Otthonvezető (bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben)
Szociális otthon igazgatója

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgatók, elnök, ügyvezető igazgató)
1325 Gyermekgondozási tevékenységet folytató egység vezetője
1326 Idősgondozási tevékenységet folytató egység vezetője
1327 Egészségügyi tevékenységet folytató egység vezetője
1328 Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője