FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

1321 Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi az áruk szállítását, tárolását és elosztását.

Feladatai:vasúti, közúti és egyéb szállítási feladatok tervezése, vezetése;
tengeri és belvízi szállítás tervezése, vezetése;
légi személy- és teherszállítás tervezése, vezetése;
a szállításra és raktározásra vonatkozó szabályok betartásának biztosítása;
a beszerzési és anyaggazdálkodási feladatok tervezése, vezetése;
a termelési és szolgáltatási tevékenységek végzése, a szükséges anyagi erőforrások biztosításának tervezése, koordinálása és ellenőrzése;
a szállítási, szállítmányozási, beszerzési stratégia és a beszerzési marketing kialakítása;
rakománykezelés, a raktározási és készlet-nyilvántartási folyamatok tervezése, vezetése, irányítása, koordinálása és ellenőrzése;
az anyagkészletekkel összefüggő gazdálkodási feladatok ellátásának, biztosítása;
az egység vezetése és annak tevékenységére vonatkozóan az egységes szakmai elvek meghatározása;
az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
egységének képviselete a szervezet más részlegei és külső szervezetek előtt.

Jellemző munkakörök:Áru- és személyszállító egység/szervezet vezetője
Áruraktár igazgatója
Beszerzési vezető
Ellátási és elosztási tevékenységet folytató részegység vezetője
Fuvarozási és szolgáltatási egység/szervezet vezetője
Fuvarvállaló és szolgáltató egység/szervezet vezetője
Gépjármű-közlekedési iroda vezetője
Hajóállomás-főnök
Hajózási üzem igazgatója
Hűtőházvezető
Készletgazdálkodási vezető
Közgyűjteményi raktár vezetője
Közlekedési üzletágigazgató
Légi teherfuvarozási vezető
Légitaxi-szolgáltató egység/szervezet vezetője
Logisztikai igazgató
Nemzetközi árufuvarozó egység/szervezet vezetője
Raktárház-vezető
Raktározási egység/szervezet vezetője
Raktározási vezető
Repülőtéri igazgatóság vezetője
Szállítási igazgató
Szállítási osztály vezetője
Szállítási üzemvezető
Szállítási, szállítmányozási, raktározási egység/szervezet vezetője
Szállítmányozási és raktárgazdálkodási osztály vezetője
Szállítmányozási vezető, hajózás
Szállítmányozó és fuvarozó egység/szervezet vezetője
Szállító kirendeltség és telep vezetője
Személyfuvarozó egység/szervezet vezetője
Teherfuvarozó egység/szervezet vezetője
Vámraktár igazgató
Vasútállomás vezető
Vasúti állomásfőnök

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)
1333 Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője
1334 Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője