FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi az általa vezetett szervezet tevékenységét a tulajdonosi, illetve irányító szerv (igazgatótanács, közgyűlés, taggyűlés, felsőbb szervek) által megszabott irányelveknek megfelelően.

Feladatai:a gazdasági szervezet ügyeinek intézése, a szervezet képviselete;
a gazdasági szervezet működési körének, céljainak és a célok elérésének a meghatározása és megvalósítása, figyelembe véve a tulajdonosi és vezetői érdekeket, valamint a környezeti feltételeket;
a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozása;
a beosztott vezetők közreműködésével a szervezet tevékenységének tervezése, szervezése és irányítása, a szervezeti egységek (területi képviseletek, osztályok, divíziók) munkájának összehangolása;
hatékony működés biztosítása, a tőkéhez jutás és annak hatékony működtetése a szabályozási környezetnek megfelelően;
anyagi, emberi és pénzügyi források biztosítása a gazdasági szervezet céljainak és programjainak megvalósítása érdekében;
a gazdasági szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás;
a társasági mérleg- és a vagyonkimutatás elkészítése, illetve elkészíttetése;
tulajdonosi (vezetői) testület összehívása és beszámolás a tevékenységéről, valamint a gazdasági szervezet működéséről, a gazdasági szervezet képviselete más szervezetek előtt;
munkáltatói jogok gyakorlása, dolgozók képzésének és teljesítményének ellenőrzése és felügyelete.

Jellemző munkakörök:Bentlakásos gyermek- és ifjúsági intézmény igazgatója, általános igazgatóhelyettese
Egészségügyi és szociális szolgáltatási szervezet vezetője
Egyetemi, főiskolai rektor, általános rektorhelyettes
Elnök (gazdasági szervezetnél)
Elnök-vezérigazgató (gazdasági szervezetnél)
Ipari kisszövetkezet elnöke
Kórház, rendelőintézet főigazgató főorvos, általános igazgatóhelyettes
Könyvtári főigazgató
Levéltári főigazgató
Mezőgazdasági szövetkezet elnöke
Múzeumi főigazgató
Nemzeti könyvtár főigazgatója
Nemzeti levéltár főigazgatója
Regionális vezető, biztosítás

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:1131 Társadalmi (érdek-képviseleti) és egyéb szervezet vezetője
1311 Mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetője
1312 Ipari tevékenységet folytató egység vezetője
1313 Építőipari tevékenységet folytató egység vezetője
1321 Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője
1322 Informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője
1323 Pénzintézeti tevékenységet folytató egység vezetője
1324 Szociális tevékenységet folytató egység vezetője
1325 Gyermekgondozási tevékenységet folytató egység vezetője
1326 Idősgondozási tevékenységet folytató egység vezetője
1327 Egészségügyi tevékenységet folytató egység vezetője
1328 Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője
1411 Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője
1412 Személyzeti vezető, humánpolitikai egység vezetője
1413 Kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató egység vezetője
1414 Vállalati stratégiatervezési egység vezetője
1415 Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője
1416 Reklám-, PR- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője