FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

1132 Egyházi vezető

Az egyházi (hitközségi) vezető egyháza szervezeti hierarchiájának irányító szintjén áll. Vezető szerepét felekezettől függően egyedül vagy testületben gyakorolja.

Feladatai:egyháza (illetve felekezete, vallási közössége) tevékenységének országos és területi szintű irányítása és szervezése;
egyháza életét, működését érintő döntések hozatala (tanácsadók bevonásával) egyedül vagy testületben;
egyháza képviselete a nemzetközi egyházi szervezetek és az ország vezetése előtt;
konzultáció az állam vezetőivel, a vezető politikusokkal és a többi egyház hasonló szintű képviselőivel az ország egészét érintő, illetve az állam és az egyház viszonyára, valamint együttműködésük területeire vonatkozó kérdésekről;
irányító, vezető munkáján túl felekezetenként változó mértékben és gyakorisággal papi (lelkészi, lelkipásztori) feladatok ellátása.

Jellemző munkakörök:Apát
Bíboros érsek
Egyházelnök
Egyházkerületi vezető
Elnök-püspök
Érsek
Esperes
Főrabbi
Megyéspüspök
Országos egyházi vezető
Püspök
Szuperintendens
Tábori püspök
Zsinat lelkészi elnöke

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:1131 Társadalmi (érdek-képviseleti) és egyéb szervezet vezetője