FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

1123 Helyi önkormányzat kinevezett vezetője

A képviselőtestület (közgyűlés) által kinevezett vezetőként a polgármester irányításával vezeti a települési önkormányzat hivatalát, felel a hivatal működésének jogszerűségéért és szakszerűségéért, valamint a hivatal és részegységek munkájának szervezettségéért.

A helyi önkormányzatok (község, város, főváros, kerület) hivatalaiban osztály- vagy főosztály-vezetői besorolással, kinevezett vezetőként irányítja a szakmai-igazgatási feladatot ellátó részegységek valamelyikét.

Feladatai:a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármesteri hivatal operatív gazdálkodási feladatainak irányítása;
az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásának biztosítása a polgármester irányításával;
a hivatal munkájának megszervezése és a hivatal vezetése;
döntés-előkészítés a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben;
részvétel a képviselőtestület (közgyűlés) és bizottságok ülésein;
szakterületén az önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása;
döntéshozatal a hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben;
beosztottai tevékenységének irányítása, felügyelete és ellenőrzése;
több szakmai területet is érintő ügyekkel kapcsolatos munkák összehangolása;
szakterületén az egységes hivatali struktúra érvényesülésének biztosítása;
a működési idő (ügyfélszolgálati idő, munkaidő) betartása, illetve betartatása;
képviselőtestülettel való kapcsolattartás, részvétel a testület döntéseinek előkészítésében, illetve a döntés utáni végrehajtásban;
külső szervekkel, más önkormányzati vezetőkkel és a lakossággal való rendszeres kapcsolattartás.

Jellemző munkakörök:Aljegyző
Főjegyző
Gyámhivatal vezetője
Jegyző
Körjegyző
Megyei főjegyző
Polgármesteri hivatal, önkormányzat osztályvezetője

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:1110 Törvényhozó, miniszter, államtitkár
1121 Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője
1122 Helyi önkormányzat választott vezetője