FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

1122 Helyi önkormányzat választott vezetője

A képviselőtestület vagy a választópolgárok által választott képviselőként, illetve vezetőként jegyzők segítségével irányítja a települési önkormányzat hivatalát és ellátja államigazgatási feladatait.

Feladatai:a hatáskörüket meghatározó keretek között helyi rendelet megalkotása, módosítása és hatályon kívül helyezése;
a helyi önkormányzat munkájának szervezése, döntések előkészítése és végrehajtása, a hivatal feladatainak meghatározása;
a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben való döntéshozatal;
a hivatal belső szervezeti tagozódásának, a hivatal munkarendjének és az ügyfélfogadás rendjének kidolgozása, az ügyviteli rend szabályozása;
a hivatal dolgozóinak kinevezése és az alárendelt önkormányzati tisztviselők tevékenységének ellenőrzése, a munkáltatói jogok gyakorlása;
az önkormányzatra vonatkozó törvényi előírások maradéktalan betartásának és végrehajtásának biztosítása;
gondoskodás a gazdálkodás szabályszerűségéről;
a település képviselete különböző fórumokon;
a bizottsági tagokkal, a lakossággal és más államigazgatási szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartás, részvétel különböző ünnepségeken és egyéb eseményeken;
a képviselőtestület összehívása és elnöklés a testület ülésein.

Jellemző munkakörök:Alpolgármester
Főpolgármester
Kisebbségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese
Kisebbségi önkormányzati képviselő
Megyei alelnök
Polgármester

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:1110 Törvényhozó, miniszter, államtitkár
1121 Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője
1123 Helyi önkormányzat kinevezett vezetője
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) – 2020. május 28.
Go to Top