FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

1121 Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője

Tervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a központi és területi közigazgatási, igazságszolgáltatási szervek fő tevékenységeit a törvényhozás és a kormány által alkotott jogszabályoknak megfelelően.

Feladatai:a központi és területi szervek (minisztériumok, kormányhivatalok, központi és helyi hivatalok stb.) és egyéb közhatalmi és igazságszolgáltatói funkciót betöltő szervek hivatali apparátusainak vezetése;
a szervezet működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
a hivatal költségvetésére és a költségvetés végrehajtására vonatkozó javaslat előterjesztése;
a hivatali munka belső munkarendjének kialakítása, szervezeti és működési szabályzatának előkészítése;
az ügyviteli szabályok és a szervezet igazgatásával kapcsolatos jogszabályok betartásáról való gondoskodás;
szakmai-közigazgatási kérdésekben a kormány javaslatokkal való ellátása, jogszabálytervezetek véleményezése, jogszabály-módosítások kezdeményezése;
a felső vezetés által meghatározott irányelvek szerint a hatáskörébe utalt közigazgatási és igazságszolgáltatási egység vezetése;
az igazgatási feladatok és programok végrehajtásának irányítása és koordinálása;
a felső szintű vezetők tanácsokkal való ellátása;
szakmai bizottságok és munkacsoportok munkájának szervezése és irányítása;
igazgatási feladatok és egyéb programok költségvetésének elkészítése, adminisztrálása és ellenőrzése.

Jellemző munkakörök:Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnöke
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat vezetője
APEH Bűnügyi Igazgató
Büntető kollégium elnök
Fővárosi Bíróság kollégium vezetője, kollégiumvezető-helyettese
Fővárosi főügyész
Fővárosi főügyészhelyettes
Helyi bíróság elnöke, ill. helyettese
Helyi bírósági kollégiumvezető
Helyi vezetőügyész, vezetőügyész-helyettes
Ítélőtábla elnöke
Katonai főügyész
Legfelsőbb bírósági kollégiumvezető
Legfelsőbb bírósági tanácselnök
Legfőbb Ügyész helyettese
Legfőbb ügyészségi főosztályvezető ügyész
Legfőbb ügyészségi főosztályvezető-helyettes ügyész
Legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész
Magyar Államkincstár elnöke, elnökhelyettese
Magyar Energia Hivatal elnöke
Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke
Magyar Tudományos Akadémia elnöke
Megyei bíróság elnöke, elnökhelyettese
Megyei bíróság tanácselnöke, tanácselnök-helyettese
Megyei bírósági kollégiumvezető
Megyei főügyész, főügyész-helyettes
Megyei főügyészségi csoportvezető ügyész
Megyei főügyészségi osztályvezető ügyész
Megyei rendőrkapitány
Miniszterelnöki Hivatal vezetője
Minisztériumi főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető
Munkaügyi bíróság elnöke, elnökhelyettese
OEP osztályvezető
Országos Atomenergia Hivatal elnöke
Országos hatáskörű szerv területi szervének vezetője
Országos hatáskörű szerv vezetője
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója
Országgyűlés Hivatalának vezetője
Pesti Központi Kerületi Bíróság elnöke
Területi közigazgatási, igazságszolgáltatási szervezet főosztályvezetője, osztályvezetője

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:1110 Törvényhozó, miniszter, államtitkár
1122 Helyi önkormányzat választott vezetője
1123 Helyi önkormányzat kinevezett vezetője