FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

0210 Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

A Magyar Honvédség alakulatainál tiszthelyettesi állományban katonai alaptevékenységet végez, katonai szakfeladatod hajt végre, ágazati alap- és szaktevékenységet végez, kiképzi beosztottait, alapfokú katonai vezetőhelyettesi feladatokat lát el, illetve különféle egyéb foglalkozásokéhoz hasonló feladatokat lát el.

Feladatai:katonai alapfeladatok körében a szolgálati és alaki szabályzatban meghatározottak alkalmazása;
egyéni lőfegyverének és felszerelésének kezelése és karbantartása;
24 órás szolgálati feladatok ellátása;
a napirend feladatainak és tevékenységének végrehajtása;
műszaki, logisztikai, harcászati, békefenntartó, egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása;
a beosztott állomány kiképzése;
számítógépes nyilvántartások vezetése, elektronikus formátumú dokumentumok készítése;
a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközök kezelése, karbantartása;
a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt biztonsági rendszabályok betartásaa és betartatása;
felkészülés a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák elsajátítására,
kiképzési feladatainak végrehajtásaa, valamint a beosztott állomány kiképzésének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése;
közösség építése és fejlesztése alegység szinten, konfliktusok és stresszhelyzetek kezelése, beosztottainak motiválása;
katonai személyek és szervezetek közötti, és polgári személyek és szervezetek közötti kommunikáció végzése;
a beosztott állomány képzésének és előmenetelének tervezése, szervezése, a beosztott állomány önképzésének, ismeretszerzésének segítése, részükre egyéni fizikai felkészítési program kidolgozása;
az alegységparancsnok munkájának támogatáása a napi élet irányításában,
az alegységnél működő mentor, családtámogató és szakmai segítő programok felügyelete és segítése.

Jellemző munkakörök:Honvéd tiszthelyettes I. (fegyvernemi és ágazati megjelölésével)
Honvéd tiszthelyettes II. (fegyvernemi és ágazati megjelöléssel)
Honvéd zászlós (fegyvernemi és ágazati megjelöléssel)
Kormányőr
Koronaőr

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:0110 Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai
0310 Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai