FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

0110 Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

A Magyar Honvédség állományában, tiszti beosztásban katonai alapfeladatokat lát el, ágazati alap- és szaktevékenységeket végez, irányítja és vezeti az alárendelt csapatokat a Magyar Honvédség feladatstruktúrája szerint, illetve különféle egyéb foglalkozásokéhoz hasonló feladatokat lát el.

Feladatai:katonai alapfeladatok körében a szolgálati és alaki szabályzatban meghatározottak alkalmazása;
egyéni lőfegyverének és felszerelésének kezelése és karbantartása;
24 órás szolgálati feladatok ellátása;
a napirend feladatainak és tevékenységének végrehajtása;
műszaki, logisztikai, harcászati, békefenntartó, egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása;
részvétel a kiképzésen;
a beosztott állomány kiképzése;
a katonai jog és etika szabályainak betartása;
az írásbeli és szóbeli kommunikációban a NATO egyezményes jelölések és terminológia használata;
felkészülés a szövetségi feladatokból fakadó feladatok és viselkedési normák elsajátítására;
rendfokozatától és beosztásától függően az alárendelt alegység, egység, magasabbegység irányítása és vezetése;
fegyvernemi és szakági beosztásától függően a megkövetelt alap- és szakfeladatok elvégzése.

Jellemző munkakörök:Honvédtiszt
Honvédtiszt (légierő)
Honvédtiszt (szárazföldi haderő)

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:0210 Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai
0310 Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai